پیشینه

بیمارستان شهید دکتر باهنر تنها بیمارستان وابسته به آموزش و پرورش در کشور است که به صورت هیات امنایی و خودگردان اداره می شود. سابقه بیمارستان به سالهای دهه 40 ، یعنی هنگامی که کار خود را به عنوان درمانگاه آغاز نمود، برمی‌گردد. این درمانگاه به مرور زمان توسعه یافت و به مرکز تشخیصی و درمانی معتبری مبدل گردید.

عملیات احداث بیمارستان فرهنگیان با  مساحت تقریبی 3560 متر مربع در سال 1376 خورشیدی آغاز شد و در سال 1377 به بهره برداری رسید. این بیمارستان که در حال حاضر با 42 تخت فعال به مراجعین گرامی و بیماران ارجمند خدمات ارائه می نماید، ظرفیت 96 تخت مصوب را دارد.