واحد فن‌آوری اطلاعات، رایانه و آمار

 

از جمله فعالیت های واحد IT بیمارستان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • نصب و عیب‌یابی سیستم‌های کامپیوتری مالی، مدیریتی و کلیه بخش‌های بیمارستان

  • برگزاری کلاس‌های آموزشی مربوط با کامپیوتر

  • راه‌اندازی پذیرش الکترونیک بیمارستان