واحد بهداشت محیط

از جمله مهم‌ترین وظایف این واحد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • امحا زباله‌های عفونی و غیرعفونی

  • سم پاشی و استفاده از روش‌های دیگر برای مبارزه با حشرات و جانوران موذی

  • نظارت بهداشتی بر نحوه کار آشپزخانه

  • بررسی وضعیت آب مصرفی بیمارستان

  • نظارت و کنترل امور مربوط به رختشویخانه

  • فاضلاب و تصفیه آب

  • ارتباط با مرکز بهداشت و کنترل تمامی موارد بهداشتی

  • آموزش مستمر اصول بهداشتی و بهداشت محیط

  • خریداری و نحوه استفاده از محلول‌ها و مواد ضدعفونی‌کننده

  • آموزش استفاده از محلول‌ها و مواد ضدعفونی‎کننده