کلینیک درمان شکستگی‌های استخوان، دررفتگی‌های مفصلی و بیماری‌های ارتوپدی

  • ویزیت بیماران دچار بیماری‌های عضلانی-اسکلتی و انواع صدمات وارده به اندام‌ها و درمان شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها

  • انجام آتل یا گچ گیری و باز کردن آن

  • تزریق داروهای داخل مفصلی

  • ویزیت بیماران پس از اعمال جراحی و تعویض پانسمان و کشیدن بخیه‌های جراحی توسط پزشک