کلینیک بیماری‌های گوش و حلق و بینی

  • ویزیت بیماران توسط پزشک متخصص

  • شست و شوی گوش

    .گذاشتن و خارج کردن تامپون بینی