کلینیک بیماری‌های پوست، مو و زیبایی

  • ویزیت بیماران

  • لیزر درمانی

  • بیوپسی پوست

  • تزریق دارو در داخل پوست