کلینیک بیماری‌های کودکان و نوجوانان

  • ویزیت کودکان و نوجوانان توسط پزشک متخصص

  • کنترل قد و وزن نوزادان

  • انجام واکسیناسیون