کلینیک بیماری‌های زنان و زایمان

  • ویزیت مراجعین به کلینیک مامائی به ویژه مادران باردار و بیماران مبتلا به بیماریهای زنان

  • انجام تست پاپ اسمیر توسط پزشک

  • ویزیت و معاینه دوره‌ای جهت غربالگری سرطان‌های دستگاه‌های تناسلی زنان

  • مراقبت‌های لازم و پایش مداوم در دوره‌ی بارداری