بخش اورژانس و فوریت‌های پزشکی

بخش اورژانس با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته، و استفاده از حضور پزشکان متخصص طب اورژانس آماده خدمت رسانی به بیماران محترم در تمامی اوقات شبانه‌روز می باشد. افزون بر این بخش اورژانس در تمامی ساعات از پشتیبانی همکاران متخصص و فوق‌تخصص که به صورت آنکال (On Call) دردسترس می باشند، برخوردار است.

بخش اورژانس بیمارستان شامل واحدهای تریاژ Triage)) و تریاژ تنفسی ، اتاق احیای قلبی – ریوی (CPR)، اتاق تحت‌نظر، اتاق عمل سرپایی و سالن اصلی اورژانس است.

واحد تریاژ:

واحد تریاژ به منظور تقسیم بندی مراجعه‌کنندگان به اورژانس براساس وخامت حال و اولویت رسیدگی به آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتاق احیای قلبی و ریوی (CPR):

با حضور تیم احیاء به سرپرستی پزشک متخصص بیهوشی امکان احیاء بیماران با بهره‌مندی از امکانات و فن‌آوری های پیشرفته فراهم می‌آید.

اتاق عمل سرپایی و اورژانس:

محیطی کاملا” استریل با برخورداری از امکانات ضروری جراحی، به منظور انجام اعمال جراحی سرپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تمامی داروهای مورد نیاز بیماران از طریق داروخانه 24 ساعته، در اختیار این بخش قرار می گیرد.

**نکته: در این مرکز طرح انطباق انجام پذیرفته و خدمات مرتبط با خانم ها توسط پرسنل خانم و خدمات مرتبط با آقایون توسط پرسنل آقا انجام می‌گیرد.

021-22831840-4 داخلی111