آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه بیمارستان، مجموعه ای استاندارد با پرسنلی مجرب است که با بهترین و جدیدترین روش‌ها و دستگاه‌های پیشرفته در زمینه‌ی انجام آزمایش‌های بالینی فعالیت دارد.

وجود بخش‌های مختلفی از جمله بانک خون، بیوشیمی اختصاصی، میکروب شناسی، هورمون شناسی و ایمونولوژی، سرولوژی و هماتولوژی با نظارت دقیق کارشناسان با تجربه ، تشخیص بهتر بیماری‌ها را امکان‌پذیر ساخته است.

آزمایشگاه بیمارستان فرهنگیان به صورت شبانه‌روزی و در سه شیفت فعالیت دارد.

021-22831840-4 داخلی 159