تركيب واكسن‌هاي كوويد-19

تركيب واكسن‌هاي كوويد-19

مطالعات متعدد نشان داده است افرادي كه دو نوع واكسن مختلف براي كوويد-19 دريافت كرده‌اند، پاسخ ايمني قوي‌تري توليد مي‌كنند و عوارضي كه تجربه مي‌كنند شديدتر از واكسيناسيون با يك نوع واكسن نيست.

حال محققان نشان داده‌اند كه تركيب كردن واكسن‌ها در ايجاد محافظت عليه كوويد-19 بسيار موثر است و حتي به اندازه‌ي واكسن‌هاي mRNA يا بعضا قوي‌تر از آن‌ها عمل مي‌كند.

طبق اين مطالعات يك دوز استرازنيكا و يك دوز فايزر يا مودرنا از دو دوز استرازنيكا قوي‌تر است. و تركيب استرازنيكا و فايزر حتي از دو دوز فايزر نيز موثرتر واقع شده است.

واكسن‌هايي كه تركيبشان  به ترتيب زير ايمن و موثر است:

مدت زمان پس از دريافت دوز دوم

دوز يك و دو

دوز سوم

حداقل 4 ماه

سينوفارم

سينوفارم يا استرازنيكا يا پاستوكووَك

حداقل 4 ماه

بركت

بركت يا سينوفارم يا استرازنيكا

حداقل 6 ماه

اسپوتنيك

استرازنيكا

حداقل 6 ماه

استرازنيكا

استرازنيكا

 

محققان با بررسي مبتلايان به سويه‌ي اوميكرون كوويد-19 در آفريقاي جنوبي دريافته‌اند كه دو دوز واكسن همچنان احتمال بستري شدن افراد را حدود 70% براي همه‌ي افراد و 60% براي سالمندان كاهش داده است. اين كاهش در مورد سويه‌ي دلتا 90% بود.

اما دو دوز واكسن براي دور نگه داشتن ريسك عفونت با اين ويروس كافي نيست و بايد دوز تقويتي دريافت شود.

اگر به علت بيماري يا مصرف دارو سيستم ايمني شما تضعيف شده است، يا اگر سن بالا و يا بيماري زمينه‌اي داريد، در دريافت دوز سوم اولويت با شماست، پس حتما طبق برنامه‌ي واكسيناسيون دوز لازم را دريافت كنيد.

براي يافتن مراكز واكسيناسيون و جزييات واكسن‌ها و ساعات كاري هر مركز مي‌توانيد به اپليكيشن يا وب سايت بلد به آدرس balad.ir مراجعه كنيد.

آنچه هنوز نمي‌دانيم

اين است كه تركيب واكسن‌ها تا چه زمان به افراد ايمني مي‌دهد و چه زمان به دوز تقويتي نياز پيدا مي‌شود. همچنين براي هر واكسن آيا به دوز چهارم يا بيشتر نياز پيدا خواهد شد يا خير.

گردآورنده و مترجم: هليا نادري - آزمايشگاه باهنر

منابع

  1. https://www.nature.com/articles/d41586-021-02853-4
  2. https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/12/22/1066315800/the-vaccines-work-against-severe-disease-heres-why-boosters-are-still-a-good-ide
  3. https://www.vrhrc.tums.ac.ir/Z7hao